Jak číst v projektové dokumentaci - Stavar.io
parallax background

Jak číst v projektové dokumentaci

Nechali jste si vypracovat projektovou dokumentaci, ale nevíte, jak se v té změti čísel, čar a znaků vyznat? Proto jsme připravili souhrnný návod, díky kterému si osvojíte základní orientaci v dokumentaci a váš dům či byt si tak dokážete snadno představit ve všech úrovních jeho realizace. Od počátku až po jeho samotné dokončení.

Úvodem je třeba si říct, co že to ta projektová dokumentace je a k čemu slouží.

„Projektová dokumentace je soubor dvourozměrných (někdy i trojrozměrných) schémat a výkresů, které jsou doplněny textovou částí a jsou nezbytné pro úspěšné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro danou nemovitost. Její zpracovatel se mmj. zaměřuje na vlastnosti stavby (bezpečnost, uspořádání, odolnost) a detailnější informace o její realizaci (materiály, technologické a pracovní postupy, …).“

Jednoduše řečeno, projektová dokumentace představuje návod na stavbu rodinného domu či jiné nemovitosti.

Co znamenají jednotlivé značky a symboly v projektové dokumentaci

Každý výkres je kreslen v určitém měřítku. Nejčastějším je 1:50 (2cm ve výkresu odpovídají 1m ve skutečnosti). Pohledy mívají obvykle měřítko 1:100, situace 1:200 – 1:5000. Nejpodrobněji jsou kresleny detaily, a to v měřítku až 1:10.

Silnou čarou jsou označovány konstrukce, přes které prochází pohled (tj. řežeme nimi). Ostatní konstrukce jsou vykresleny tence.

Př.: V půdorysu (vodorovný řez domem) najdeme stěny vykresleny silnou čarou, protože jimi prochází pohled.

Všechny konstrukce ve výkresu jsou zakótované. Kóta je vždy označena číslem nad čarou a její rozměry jsou uváděny v milimetrech. Toto číslo vymezuje rozměr dané konstrukce.

Na obrázku níže můžete vidět typický výkres půdorysu. Levá výkresová část je věnována podrobnému rozkreslení samotného půdorysu. Obsahuje označení řezů, kvóty, specifikaci materiálů, členění místností, zařizovací předměty aj.

Pravá část je věnována legendě materiálů a místností. Legenda materiálů je seznam použitých materiálů znázorněných dle typu šrafy. Legenda místností slouží k rychlé orientaci v uspořádání prostoru nemovitosti. Najdete zde název místnosti, její plochu, povrchovou úpravu stěn a stropu, druh podlahy.

Okna

Okna jsou značena dvěma rovnoběžnými čarami (symbolizují rám okna) a dvěma čarami mírně vysunutými ze stěny (parapet okna při pohledu shora). Překlad nad stropním otvorem je vykreslen čerchovanými čarami s diagonální čarou.

Překlady jsou nosnými stavebními prvky, které jsou umístěny nad stavební otvory, a to z důvodu přenesení tlaku do zdiva (okna, dveře aj).

Okno i překlad jsou ve výkresu značeny kroužkem s vlastním označením. Tak si je dokážete snadno dohledat ve výkazu oken či překladů. Ve výkazu oken naleznete podrobnější informace o jejich celkovém počtu, typu a zvoleném materiálu, rámu, zasklení aj.

Dveře

Dveře jsou ve výkresu značeny jako čára (dveřní křídlo) s obloukem (směr otevírání). Stěna je v místě dveří přerušena. Takové místo je označeno jako dvě čáry (čerchované) s diagonální čárou (překlad).

Stejně jako okna, tak i dveře lze vyhledat v podrobnějším výkazu dveří nebo překladů.

Stěny

Na příkladu níže je vyobrazena část obvodové stěny (nároží v půdorysu). Různé materiály určují různé šrafy.

Také stěny jsou ve výkresu označovány kroužkem s označením, díky kterému je snadno dohledáte ve výkazu stěn. Ve výkazu naleznete důležité specifikace materiálové skladby a tloušťky jednotlivých stěn. Čímž je usnadněna jejich samotná stavba.


Stavte chytře!


Stavario denně pomáhá stovkám uživatelů s automatizací procesů. Přidejte se k odborníkům, kteří vědí, jak ušetřit čas i peníze.

Josef Beneš
CEO
Telefon: 601 128 553
info@stavario.com

Máte otázku?
Napište nám!

    gdpr-image
    Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi Zásadami ochrany dat.
    Více zde